dinsdag 31 december 2019

Bevers nog steeds volop actief in de Jufferswaard en de beverbuis is even buiten werking

Na al die overreden bevers in 2017 en 2018 en na mijn vragen vorig jaar of er nog wel bevers waren, lijkt de populatie van deze waterstaatkundige knabbelaars niet of nauwelijks in te krimpen. Hier mogen we best uit concluderen dat er sinds hun komst in 2015 wel degelijk voortplanting is en dat de nog steeds in het Informatiecentrum Renkums Beekdal aanwezige Pilo volop nakomelingen heeft. Sterker nog, er beginnen zicht zo langzamerhand bijna "Limburgse" problemen af te tekenen.
 In het moeras, dicht bij de stoplichten bij Heelsum (Heidesteinlaan) onder aan de N225 staat nauwelijks meer een boom overeind. Er liggen iet alleen zulke bomen platgeknaagd, maar veel van zulke bomen zij ook al kaal geknaagd. Daar gaat het de bevers immers om: boombast eten ze. en het hout gebruiken ze om dammen en burchten te bouwen. Waar is de dam en waar is de burcht?
 Zoals vorig jaar gemeld, heeft het waterschap met succes een beverbuis ("beaver deceiver") onder de beverdam gelegd, waardoor deze in feit lek is en maar weinig (door het Waterschap toegestane) nivoverhoging tweeg brengt in de Heelsumse beek. Toch is dat wel genoeg om de ingang van hun burcht aan de overkant van de N225 onder water te houden. Het Waterschap lijkt zo een redelijke balans gevonden te hebben tussen de belangen van de bever en de waterkeringsfunctie van de dijk die de N225 in feite is en ook de belangen van de knotwilgen aan de overkant bij de beverburcht en die van de paardenweide van de Vosdal manège.
Je ziet hierboven de "beaver deceiver" op 3 december 2019. Er stroomt hier maar weinig water door de beverbuis. De dam is nauwelijks meer "lek". Dat komt omdat de machinist die de beek moest schoonmaken enkele weken daarvoor met zijn grijper de buis onbedoeld naar de kant had getrokken en die onwetend daar heeft laten liggen. De bevers grepen onmiddellijk hun kans om de buis te verstoppen en de dam op te hogen. Misschien hebben de bevers hier iets van geleerd? Kort hierna heeft het Waterschap de buis weer op z'n plek gelegd in het midden van de beek.
Je ziet hieronder het water vanuit het moeras de beek in stromen. Bovenstrooms bij de beverdam overstroomt de beek en het water loopt zo via het weiland en het moeras weer terug de beek in.

donderdag 11 juli 2019

De beaver deciever werkt prima, maar zijn er nog bevers in de Jufferswaard?

In de Heelsumse beek, waar voorheen verschillende keren een beverdam is gebouwd door de bevers en weer weggehaald door het Waterschap, ligt sinds dit voorjaar een "beaver deciever". Dat is een ca 30 cm. dikke en ca 15 meter lange buis (van PVC, denk ik) onder een door het waterschap gebouwde namaak-"beverdam" op de plek waar de bevers altijd een echte dam bouwden.
Hiernaast zie je de uitlaatzijde van de beaver deciever
Eerder vroeg ik me af of de bevers niet met gemak zou ontdekken hoe ze die buis kunnen verstoppen. Nou, dat ontdekken ze blijkbaar niet want er is niets veranderd sinds dit voorjaar. Die buis is bij de inlaat voorzien van een rij flinke gaten van ca 8 cm doorsnee, waar je het beekwater lekker in ziet stromen. Zo'n rij gaten bovenop die gladde buis, kunnen de bevers blijkbaar niet verstoppen.
Diagonaal van linksonder naar rechtsboven zie je op de foto hiernaast de inlaatkant van de lange beaver decieverbuis. Het is niet een schaduw die je schuin door het beeld ziet lopen, maar het is de buis met gaten (ik zie er 6 op de foto). Het lijkt qua vorm wel een reuze blokfluit, zeg maar.

De bevers bouwden voorheen daar een dam om aan de overkant van de N225 het water wat hoger te hebben rond hun burcht aan de noordzijde van de weg. Staat daar het water dan nu te laag? Ik weet dat niet, want daar mag je niet komen, dus ik ben niet gaan kijken. Ik vermoed dat het wel meevalt, want het water staat overal in de beek nogal hoog. Dat komt omdat op dit moment de hele beek slecht afvoert omdat ie deze tijd vol gegroeid is met prachtige waterplanten: lisdoddes, watermunt, riet, biezen, zwanenbloemen, rolklavers en noem maar op. Dit najaar zal het waterschap de beek waarschijnlijk wel weer gaan schouwen en dan zal het water wel zakken.

MAAR ZIJN ER EIGENLIJK NOG WEL BEVERS IN DE JUFFERSWAARD?
Ik denk het wel, ook al zie je nergens duidelijk verse bevervraat langs de Heelsumse beek. Maar ik heb toch drie aanwijzingen gevonden vandaag die op aanwezigheid van bevers wijzen:
1/ Tot mijn grote verrassing ligt op de plek van de allereerste beverdam (in 2015), nu alweer een lage dam. Ik zag geen vers geknaagde takken, altijd de overtuigende bewijzen dat de dam door bevers is gebouwd. Deze lage dam bestaat vnl. uit bij elkaar gesleepte lisdoddes die daar bovenstrooms volop staan.
2/ Tussen de beek en andere waterplekken zag ik duidelijke moddersporen, nl. tussen de verlegde beek en de kleine plas, tussen de verlegde beek en de oude monding en tussen de oude monding en de grote plas.
3/ aan de Noordbergzijde van de oude monding is recent een flink stuk schors van een wilg af getrokken. Ik ben er dichtbij geweest voor de foto hiernaast en ik zag daar geen sporen van paarden die in principe ook wel een wilg van z'n schors kunnen ontdoen. Er lagen wel enkele verse knaagschilfers, maar het hout van de boom is glad en niet beknaagd.
Het is bekend dat bevers in de zomer niet zo veel takken of bomen afknagen, omdat er immers volop andere vegetatie is die ze eten.

donderdag 7 maart 2019

Het waterschap denkt een oplossing te hebben tegen de beverdam

Vandaag zie ik bij de Gelderlander een filmpje waaruit blijkt dat het Waterschap een oplossing meent te hebben tegen de beverdamperikelen. Dat filmpje staat hier: Beaver Deceiver
Trouw heeft een artikel gewijd aan het filmpje van het waterschap. Dat staat hier
Ik ben benieuwd.
Zou het echt zo zijn dat de bever niet ontdekt dat het begin van een buis maar een klein openingetje is waar je toch takken en modder in kunt stoppen, net als in de rest van de dam...??? Voor het waterschap hoop ik maar dat de bevers mijn blog niet lezen. Ze zouden toch zomaar op het idee gebracht kunnen worden....