dinsdag 1 augustus 2017

Alweer een beverdam in de Heelsumse beek

Jeroen Schuphof maakt mij erop attent: er is weer een beverdam in de Heelsumse beek!
Beverdam in de Heelsumse beek gefotografeerd in Oostelijke richting. Foto Jeroen Schuphof


Ik ben er meteen op af gegaan, met m'n laarzen aan. Er het was zoals ik verwachtte. Ik stapte over de prikkeldraad bij het hek onderaan de N225 (waar die aansluit op de Heidesteinlaan) en ik liep al meteen in het water tussen het gras in die moerassige hoek van het weiland, op weg naar de beek. Zonder de dam gezien te hebben wist ik al waar die moest liggen: op precies dezelfde plek als waar het waterschap de eerdere dam heeft weggehaald in oktober 2015. Ook toen was door de verhoogde waterstand bovenstrooms, de beek gaan overstromen in het weiland, vooral in die lage hoek. Daar ligt ook een moerasbosje tussen het weiland en de N225. Daar halen de bevers het hout vandaan om die dam te bouwen. Het hoogteverschil van het water vóór en na de dam is ongeveer 60 cm. 
Beverdam gefotografeerd in Westelijke richting. Foto LvG
Maar er is iets bijzonders met deze dam, net al de vorige keer overigens. Dat de bevers meesters zijn in het waterdicht maken van zo'n houten dam is niet zo vreemd. Er lijken alleen maar stokken kriskras te liggen, maar op beide foto's zie je naast de beek ook schouwmateriaal liggen van de laatste schoonmaakbeurt. Dat is half vergane watervegetatie met modder. Dat slepen de bevers tussen die kris-kras liggende takken, die ze ook stevig verankeren in de bodem en de zijkanten. Dit is normaal voor deze "waterbouwkundige ingenieurs".
Nee, als je goed kijkt valt het op dat aan de bovenkant er geen water overheen stroomt. Dat komt niet omdat de dam lek is, maar omdat de beek overstroomd is, het weiland in. 
Vanuit het weiland stroomt dat beekwater aan de Noordelijke kant het naastliggende moeras in en aan de andere (Zuidelijke) kant er weer uit. 
Het overstromingswater van de beek stroomt door het moeras, aan de Zuidkant weer de beek in.

Dat zien we op deze laatste foto. Op deze foto is, onzichtbaar rechts van de struiken bovenin, de beverdam. Links daarvan (onder de hoge stoplichten en tussen de struiken) overstroomt de beek het weiland in. Van daaruit stroomt het water op deze foto boven in de plas, naar het verzonken stukje in het dijkje tussen de beek en het moeras hier vooraan op de foto.
De bevers kunnen dus verder proberen te bouwen wat ze willen, maar ze krijgen het water niet verder omhoog! M.a.w. de dam is al iets te hoog nu. Daarom zal er dus geen water over de dam heen gaan stromen, want niet de dam, maar de beek is lek (overstroomd).

Toch benieuwd wat het waterschap nu gaat doen. Ze hoeven niet bang te zijn voor meer overstroming dan nu het geval is. De waterstand is al in evenwicht door het overloopje op de 3e foto. Als er, bijv. in het najaar of voorjaar, meer water moet worden afgevoerd door de Heelsumse beek, dan gebeurt dat gewoon via deze kortsluiting. Bij de verlegging van de beekloop is hier bewust een moerastoestand gecreëerd. De bevers doen daar nu hun schepje bovenop. Het moeras wordt zo wat groter. Ik zie geen probleem voor de A-watergangfunctie van de Heelsumse beek.