maandag 4 juni 2018

Inmiddels 3 bevers doodgereden op dezelfde plek

De afgelopen maand (sinds de eerste op 3 mei) zijn nog 2 bevers van het Renkums Beekdal doodgereden bij het oude gemaaltje onder de N225 bij de (Renkumse) voet van de Wageningse Berg dicht bij Onderlangs en de Grotelaan naar Oranje Nassau's Oord.
De dierenambulance heeft ons dat gemeld en die heeft ons ook gemeld dat onder de N225 een rooster in de beek is gebouwd (tegen vuil in het gemaal natuurlijk), hetgeen verklaart dat bevers ter plaatse alleen over de weg heen het beekdal in zouden kunnen, als ze niet werden doodgereden. Waarschijnlijk is dat laatste helaas zeer effectief gebeurd, want voor zover wij weten waren er 4 bevers bij Aan den Rijn, waar de Molenbeek de Renkumse Benedenwaard in gaat. Nu is daar nog één bever over waarschijnlijk. Omdat bevers echte familiedieren zijn is het niet uitgesloten dat de laatste overlevende nu op zoek gaat naar zijn familieleden en hetzelfde lot tegemoet zal gaan.

Dus heb ik eergisteren (zaterdag 02-06) namens de Pilogroep aan het Waterschap gevraagd: "Wat kunnen we hier tegen doen? Moeten we tot de aanleg van het snelfietspad, volgend jaar, wachten alvorens hier een oplossing voor te kunnen vinden? Nee toch!"
Dit is een lastige vraag voor een Waterschap, want A-watergangen moeten kunnen afwateren, dus het gemaal moet functioneel blijven en je kunt geen grof vuil door een gemaal draaien, want dan gaat het kapot. Met andere woorden, de vuilroosters moeten bij een gemaal in tact blijven. Omdat ik de moeilijkheid van deze vraag begrijp, heb ik alleen dringend kunnen vragen om voor de korte termijn iets slims te bedenken zodat bevers en andere grotere dieren toch het Renkums Beekdal in en uit kunnen.
Paul van Breukelen van het Waterschap Vallei en Veluwe belde meteen op maandagochtend (04-06). Hij gaat z.s.m. kijken wat er op korte termijn gedaan kan worden. Het vuilrooster zit nl. niet tot op de bodem (het gaat immers om drijvend vuil), dus de bevers zouden er wel onderdoor moeten kunnen. Misschien is er iets aan de "terugslagklep" aan te passen, zodat bevers in ieder geval nu al door het water kunnen passeren. Hopelijk lukt dat. 
Daarnaast meldde Paul dat inmiddels definitief besloten is dat er een faunapassage komt daar bij dat historische gemaaltje. Alleen vond de Provincie de voorgestelde oplossing to nu toe nog te duur, zodat nog naar een andere geschikte oplossing wordt gezocht. Het Waterschap weet dus nog niet wanneer precies die faunapassage daar wordt aangelegd.

maandag 21 mei 2018

Weer 2 bevers door gereden

Op 3 mei meldde wijkagent_carlo uit Wageningen dat hij op de N225 "ter hoogte van Wageningen" een aangereden bever had aangetroffen.
Als kritische lezer vroeg ik me af:"Waar "op de N225 ter hoogte van Wageningen" kunnen bevers zijn?" Immers alleen op de grens met Renkum zou dat kunnen, want verder naar het westen ligt de N225 pas weer bij Rhenen dicht bij de rivier.
Navraag leverde inderdaad de bevestiging op: het was "ter hoogte van ONO" (inderdaad nog net in Wageningen).
Toch is dat nieuw, want we hebben nog niet eerder bevers gesignaleerd op de plek waar de Renkumse beek onder de N225 door gaat,  nl. bij het oude pompgemaaltje.
Bij de opening van de mooie bevertentoonstelling in het Infocentrum Renkums Beekdal hoorden we van de Dierenambulance belangrijk nieuws: zij hebben daar inderdaad op die plek, niet 1 maar 2 bevers opgehaald de afgelopen weken! Thijs vertelde dat de mensen van de Dierenambulance dit ook zo opvallend hebben gevonden dat ze zelf zijn gaan zoeken naar de oorzaak. En jawel: onder de N225 staat een rooster in de Renkumse beek, zodat geen enkel dier dikker dan een centimeter of 5 er door kan!
Ik moet dan helaas met enige scepsis denken aan de slogan van het grote project Renkums Beekdal terug aan de natuur, nl.:"Herten aan de Rijn". Natuurlijk gaan herten niet onder door de beek naar de Rijn, maar dieren die dat wel zouden kunnen worden dus tegen gehouden door dat rooster niet weg te halen. Hoe leg je dit uit?

vrijdag 20 april 2018

Beverevenement in voorbereiding

Karel Noy meldde vanavond op zijn Facebook pagina Karel noy Jufferswaard Renkum het volgende:
Vanavond Rondje Jufferswaard gedaan zoeken van de burchten en dammen ook naar sporen van de Bevers werd er gezocht tekst en uitleg van Lambert van Gils ... Helaas geen de Bevers gezien.
Nou, neem maar van me aan dat Karel gelukkig ook het één en ander uit te leggen had. We waren met 9 mensen. We zijn allemaal bezig, met nog enkele anderen, om de beverexpositie voor te bereiden die 12 mei wordt geopend in het Infocentrum Renkums Beekdal

woensdag 4 april 2018

Een deel van de "knaagboom in het ijs" is nu geveld

Er is verder geknaagd aan de boom die we eind februari zo mooi in het ijs zagen staan. Die hoog aangeknaagde tak bungelt er nog steeds en die zal ook nog wel een tijdje zo blijven hangen. tot het volgende hoge water als het aan de bevers ligt, of totdat dezelfde tak helemaal onderaan wordt afgeknaagd, een fluitje van een cent voor bevers.
Grappig is nu dat de zwakste plek van de dikste stam kennelijk te hoog zit om het knaagwerk af te maken. Ze hebben daarentegen wel aan de oeverzijde het veel oudere knaagwerk ververst (zie de lichte vlekken op de dikste stam), maar nog niet zover dat de boom daarop breekt. Wel is de al zwakke plek van februari (zie vorig blog) nu doorgeknakt van de hangende tak, van hieruit gezien rechts aan de boom. En die tak is helemaal kaal gevreten in het water.

Ik ben nog eens gaan kijken naar de plek waar de beverdam is weggehaald in opdracht van de beheerders. Er is daar niets nieuws te bekennen. Wel zie je nu de oudere beversporen wel heel duidelijk nu de vegetatie er nog zo winters bij ligt:
de glijbaan waar de bevers oversteken van de beek het moeras in en
de sloot die de bevers hebben uitgediept om het hout voor de dam uit het taludbosje te slepen tussen het weiland en de weg N225. De dam lag links van die sloot op deze foto. Rechts is de N225.
Ik vrees dat dit bijzondere bosje helemaal zal moeten verdwijnen volgend jaar als daar het snelfietspad van Wageningen naar Arnhem, aan deze kant van de N225, aangelegd wordt. Nu is dit een interssante voedselbron voor de Jufferwaardse bevers die volgens Karel ook aan de overkant van de N225 een burcht hebben in een eilandje in de beek. Misschien kan ik daar binnenkort eens gaan kijken. Het is daar privé terrein.

vrijdag 2 maart 2018

Bevers in de maartse winter van 2018

Het is een bizarre winter, zoals zo vaak in Nederland. De hele winter is het zacht en dan op het eind komt er nog een stoot van koning winter.
Renkum Utrechtseweg met Noordberg op de achtergrond.
Door storm verticaal afgeknakte olm.
Maar het was niet alleen maar zacht!
Op 18 januari hadden we een enorme storm in heel Nederland. Langs de Veerweg in Renkum zijn ook bomen omgewaaid en in de Jufferswaard overal wel takken naar beneden gekomen. Dat is handig voor de bevers, zou je zeggen, dan hoeven ze die bomen niet om te knagen. Toch zie je naderhand niet dat zulke bomen of takken echt ontveld worden door bevers. Wel door paarden.

Renkum, Pilo met hoog waterEr was van begin januari tot februari hoog water van de rivier en dan wordt het ook lastig voor de bevers. Dan moeten ze hun veilige burchten verlaten om niet te verdrinken. Dan moeten ze een droog "buitenhuisje" zien te vinden.


Bever Foto Karel Noy
Karel Noy heeft wel waarnemingen gedaan van bevers die op ongebruikelijke plekken (die kent hij) te vinden waren. In de pers las je ook wel dat meer bevers dan normaal zijn overreden.

Bever Foto Karel Noy

Karel heeft nu ook overdag bevers kunnen fotograferen.
Renkum Jufferswaard Noordberg. Bevroren plas met schaatsende kinderenMaar het houdt niet op: dan komt de winterstoot eind februari tot 3 maart.
Ik ging met m'n kleinkinderen schaatsen naast de Noordberg. Daar was een ondiepe plas overgebleven van het hoge water en die was als vroeg bevroren. Wel hobbelig ijs natuurlijk dat gewoon op het weiland was achter gebleven.Komend vanaf de stoplichten op de N225, aan het eind van de Heidesteinlaan liepen we het weiland in op weg naar de bevroren plas langs de Noordberg. In het heldere zonlicht van 26 februari valt meteen op dat er in één van de voorgaande nachten enorm geknaagd is aan een vertakte boom die, normaal langs de oever, maar nu met het hoge water rondom in het water staat. En jawel je ziet heel duidelijk dat hier de bevers lekker bezig zijn geweest en de boom waarschijnlijk fataal hebben afgeknaagd boven het ijs. Er was al eerder aan de andere kant geknaagd.

Hij is nog niet gevallen. De bevers hadden er blijkbaar het geduld niet voor, want wat hier opvalt is dat tot vrij hoog in de boom, tot op ca 2 m. hoogte, de takken al zijn afgeknaagd. Vanaf het ijs kunnen ze dus blijkbaar goed omhoog klimmen in deze vertakte boom, om daar takken af te knagen. Dat had ik wel eens willen zien: boomklimmende bevers! Dit is wat ik eerst dacht.
Maar kijk eens goed: er liggen geen knaagsplinters op het ijs en ook niet in de buurt. Dus? En waarom zouden de bevers die boom over zo'n groot stuk verticaal hebben afgeknaagd?
Het antwoord kunnen we nog zien ca 100 meter dichter bij de grote weg, de N225. Daar zien we een stuk boven de afrastering, op ca 1,25 m. boven het maaiveld, de resten in de struiken hangen van het hoge water van half januari tot half februari. Het maaiveld ligt hier zeker wel een meter boven het huidige waterniveau van de beek bij de afgeknaagde boom, totaal 2,25 m.. Dus die naar beneden bungelende dikke tak is bij de hoogste waterstand afgeknaagd rond 1 februari. Daarna is het water gaan dalen en kwam even weer omhoog. Steeds knaagden de bevers dicht bij de waterspiegel aan die boom. Je ziet bij wijze van spreken het waterniveau dalen langs de stam die steeds op de waterspiegel werd afgeknaagd. En de knaagsplinters verdwenen in het water. Dus dit grote verticale knaagoppervlak is het effect van bevervraat, gedurende een aantal nachten, bij een dalende waterspiegel tussen half januari en half februari 2018.