maandag 21 mei 2018

Weer 2 bevers door gereden

Op 3 mei meldde wijkagent_carlo uit Wageningen dat hij op de N225 "ter hoogte van Wageningen" een aangereden bever had aangetroffen.
Als kritische lezer vroeg ik me af:"Waar "op de N225 ter hoogte van Wageningen" kunnen bevers zijn?" Immers alleen op de grens met Renkum zou dat kunnen, want verder naar het westen ligt de N225 pas weer bij Rhenen dicht bij de rivier.
Navraag leverde inderdaad de bevestiging op: het was "ter hoogte van ONO" (inderdaad nog net in Wageningen).
Toch is dat nieuw, want we hebben nog niet eerder bevers gesignaleerd op de plek waar de Renkumse beek onder de N225 door gaat,  nl. bij het oude pompgemaaltje.
Bij de opening van de mooie bevertentoonstelling in het Infocentrum Renkums Beekdal hoorden we van de Dierenambulance belangrijk nieuws: zij hebben daar inderdaad op die plek, niet 1 maar 2 bevers opgehaald de afgelopen weken! Thijs vertelde dat de mensen van de Dierenambulance dit ook zo opvallend hebben gevonden dat ze zelf zijn gaan zoeken naar de oorzaak. En jawel: onder de N225 staat een rooster in de Renkumse beek, zodat geen enkel dier dikker dan een centimeter of 5 er door kan!
Ik moet dan helaas met enige scepsis denken aan de slogan van het grote project Renkums Beekdal terug aan de natuur, nl.:"Herten aan de Rijn". Natuurlijk gaan herten niet onder door de beek naar de Rijn, maar dieren die dat wel zouden kunnen worden dus tegen gehouden door dat rooster niet weg te halen. Hoe leg je dit uit?