maandag 18 december 2017

De beverdam wordt inderdaad weggehaald

Vandaag kreeg de Pilogroep het volgende bericht van het Waterschap:

Ik wil bij deze laten weten dat wij in overleg met Staatsbosbeheer en de Provincie (bevoegd gezag en handhaving) besloten hebben de beverdam in de Heelsumse beek aanstaande woensdag te gaan verwijderen.
Er komen nu meerdere vragen over het hoge water in het beekdal en we hebben weer problemen met de sluis.
De provincie is bij de beverdam geweest en heeft ons daarna toestemming gegeven om de dam te verwijderen.
Dit ter info.

Met vriendelijke groet,
Paul van Breukelen
Gebiedsbeheerder


Waterschap Vallei en Veluwe

zaterdag 11 november 2017

Beverburchten bij de kleiputten

Wat een geluk als je met de eigenaar/beheerder van een ontoegankelijk gebied mee mag gaan kijken! Vlak bij huis, aan de voet van de Noordberg, tussen Veld en Beek en de A50-brug over de Nederrijn, daar is een natuurgebied en een landbouwgebied. Beide "Verboden Toegang". Nu mochten we meewandelen met de eigenaar van het natuurgebied.
Op de foto hiernaast zie je aan de horizon de schoorsteen van de Jufferswaard.


Ik kreeg het gevoel in een oerbos te wandelen, terwijl ik weet dat slechts ca 80 jaar geleden dit gebied in feite is uitgegraven voor de steenindustrie.
Er hangen op verschillende plaatsen camera's, want de nieuwe eigenaar (sinds 2016) bestudeert "zijn" natuurgebied zo nauwkeurig mogelijk, ook om de ontwikkeling in de loop der jaren te kunnen vastleggen.

Ik geniet van de wandeling, vanwege de natuur, maar ook vanwege de cultuurhistorische betekenis van dit gebied. Daarom is Hans Braakhuis er ook bij, collega bij het Historisch Genootschap Redichem. Hij is een goede fotograaf, maar ik beperk me hier tot mijn eigen foto's.

In dit beverblog is natuurlijk de beverbevolking van de kleiputten van belang.
Welnu: er zijn wel een tiental beverburchten in dit gebied. Met alle bijbehorende beverglijbanen uiteraard.
Beverdammen hebben we niet gezien. Dat ligt ook voor de hand, want er valt hier niks af te dammen. Het zijn in feite verschillende plassen die hier en daar met een slootje verbonden zijn, maar er valt geen niveauverschil van het water te creëren als er geen stromend water is.
Opvallend is het verschil tussen oude en nieuwe burchten. De eigenaar maakt zich zorgen over het gemiddeld dalende waterniveau in de kleiputten, waarvoor hij nog niet met zekerheid de verklaring kent.
Het lijkt er sterk op dat de bevers voortdurend nieuwe burchten moeten maken omdat het water gemiddeld dalende is in alle kleiputten hier.
Deze nieuwe burcht ligt duidelijk lager dan die op de voorgaande foto, terwijl ze op slechts ca 20 m. afstand van elkaar liggen.

Hoewel er zijn waarschijnlijk ook hier wel vossen zijn, hebben de bevers hier weinig last van verstoring door mensen.
Misschien verklaart dit toch dat op sommige plaatsen kort geleden (geen sprake van recente hoge waterstanden) takken op ca 1 m. boven de grond konden worden afgeknaagd, wel dicht bij het water overigens.

woensdag 8 november 2017

Knotwilgen in de knel door bevers

Tja,

Nou wordt het menens en nu zal het waterschap wel maatregelen moeten nemen, lijkt me zo.
Zie dit artikel in Hoog en Laag.

Ik weet nog niet zeker of het om dezelfde beverdam gaat als die aan de Zuidzijde van de N225, in de Jufferswaard. Misschien is iets verder stroomopwaarts ook wel een beverdam aangelegd door onze "waterstaatkundige ingenieurs", de bevers.
Ik heb vorige week wel gezien dat de dam toch nog verder is opgehoogd en het water inderdaad nog verder is gestegen, misschien nu wel 80 cm. Leuke jongens hoor die bevers!

maandag 23 oktober 2017

De beverdam mag nog steeds blijven liggen van het Waterschap


Al begin augustus meldde ik de herhaalde bouw van een beverdam in de Heelsumse beek. Hij ligt er nog steeds en raakt al aardig begroeid. Het waterschap wil bestuderen wat er gebeurt. Het is duidelijk dat het beekwater langs de eigenlijke beekbedding heen, door het weiland, stroomt en een eindje verderop weer terug in de gegraven beekbedding teruggeleid wordt door de overloop tussen het moeras en de beek. Die overloop was in 2015 ook aangelegd, maar dan voor een omgekeerde stroomrichting. 
Ongeveer 100 meter stroomopwaarts komt de beek onder de N225 door. Daarover meldde het waterschap dit: "De sluis onder de weg door van de Heelsumse beek is een automatische schuif die bij hoogwater in de Rijn dicht gaat en als het water weer zakt dan weer open gaat. Voor de regeling gebruiken we meetopnemers die meten hoeveel water er door de sluis gaat. Onlangs had de bever de kabels aangevreten waardoor de sluis in storing is gegaan en op de gekste momenten ging regelen. Dit kunnen wij zien op onze PC en daar merkte wij op dat er een probleem was dat we niet konden verklaren. Door in de sluis te kijken en te duiken zijn we er achter gekomen dat de bever de kabels heeft aangevreten. We hebben deze gerepareerd en goed ingepakt om een tweede keer te voorkomen."


Pilo de bever, 29 kg. en 110 cm lang, doodgereden op de N225 op 10-01-2017,
geprepareerd door Alexander Bisseling en door burgemeester Schaap onthuld
tijdens de Renkumse Open Monumentendagen op 09-09-2017, in de Jufferswaard.
Te bezichtigen in het Informatiecentrum Renkums Beekdal.
Die knabbelaars toch...!!! Tja "een automatische schuif die bij hoogwater in de Rijn dicht gaat..." en die bij hoogwater door een beverdam dus ook dicht gaat! Ik denk dat het automatisme van die schuif nu wel afgesteld zal zijn op een wat hoger niveau, zodat de ca 70 cm. waterverhoging door de beverdam daar nog onder blijft en de schuif gewoon open blijft. Anders zou de Heelsumse beek niet meer afstromen. Het Waterschap is er verantwoordelijk voor dat deze A-watergang goed blijft afstromen.

Over knabbelaars gesproken: begin dit jaar hadden boommarters de isolatie (gelukkig alleen de geluidsisolatie) onder mijn motorkap weggevreten. Het schijnt dat voor de productie van dat isolatieschuim o.a. visolie wordt gebruikt en dat die boommarters dat ruiken. Wat boommarters met visolie hebben is me een raadsel. Dat kabels op takjes lijken voor bevers snap ik, maar zouden ze dat plastic nou lekker vinden?

dinsdag 1 augustus 2017

Alweer een beverdam in de Heelsumse beek

Jeroen Schuphof maakt mij erop attent: er is weer een beverdam in de Heelsumse beek!
Beverdam in de Heelsumse beek gefotografeerd in Oostelijke richting. Foto Jeroen Schuphof


Ik ben er meteen op af gegaan, met m'n laarzen aan. Er het was zoals ik verwachtte. Ik stapte over de prikkeldraad bij het hek onderaan de N225 (waar die aansluit op de Heidesteinlaan) en ik liep al meteen in het water tussen het gras in die moerassige hoek van het weiland, op weg naar de beek. Zonder de dam gezien te hebben wist ik al waar die moest liggen: op precies dezelfde plek als waar het waterschap de eerdere dam heeft weggehaald in oktober 2015. Ook toen was door de verhoogde waterstand bovenstrooms, de beek gaan overstromen in het weiland, vooral in die lage hoek. Daar ligt ook een moerasbosje tussen het weiland en de N225. Daar halen de bevers het hout vandaan om die dam te bouwen. Het hoogteverschil van het water vóór en na de dam is ongeveer 60 cm. 
Beverdam gefotografeerd in Westelijke richting. Foto LvG
Maar er is iets bijzonders met deze dam, net al de vorige keer overigens. Dat de bevers meesters zijn in het waterdicht maken van zo'n houten dam is niet zo vreemd. Er lijken alleen maar stokken kriskras te liggen, maar op beide foto's zie je naast de beek ook schouwmateriaal liggen van de laatste schoonmaakbeurt. Dat is half vergane watervegetatie met modder. Dat slepen de bevers tussen die kris-kras liggende takken, die ze ook stevig verankeren in de bodem en de zijkanten. Dit is normaal voor deze "waterbouwkundige ingenieurs".
Nee, als je goed kijkt valt het op dat aan de bovenkant er geen water overheen stroomt. Dat komt niet omdat de dam lek is, maar omdat de beek overstroomd is, het weiland in. 
Vanuit het weiland stroomt dat beekwater aan de Noordelijke kant het naastliggende moeras in en aan de andere (Zuidelijke) kant er weer uit. 
Het overstromingswater van de beek stroomt door het moeras, aan de Zuidkant weer de beek in.

Dat zien we op deze laatste foto. Op deze foto is, onzichtbaar rechts van de struiken bovenin, de beverdam. Links daarvan (onder de hoge stoplichten en tussen de struiken) overstroomt de beek het weiland in. Van daaruit stroomt het water op deze foto boven in de plas, naar het verzonken stukje in het dijkje tussen de beek en het moeras hier vooraan op de foto.
De bevers kunnen dus verder proberen te bouwen wat ze willen, maar ze krijgen het water niet verder omhoog! M.a.w. de dam is al iets te hoog nu. Daarom zal er dus geen water over de dam heen gaan stromen, want niet de dam, maar de beek is lek (overstroomd).

Toch benieuwd wat het waterschap nu gaat doen. Ze hoeven niet bang te zijn voor meer overstroming dan nu het geval is. De waterstand is al in evenwicht door het overloopje op de 3e foto. Als er, bijv. in het najaar of voorjaar, meer water moet worden afgevoerd door de Heelsumse beek, dan gebeurt dat gewoon via deze kortsluiting. Bij de verlegging van de beekloop is hier bewust een moerastoestand gecreëerd. De bevers doen daar nu hun schepje bovenop. Het moeras wordt zo wat groter. Ik zie geen probleem voor de A-watergangfunctie van de Heelsumse beek.

zondag 2 juli 2017

Beverburcht vol vitaliteit

De beverburcht in de Jufferswaard is vol vitaliteit. Karel Noy , de "hoffotograaf" van de Jufferswaard heeft vier bevers tegelijk bezig gezien rond hun burcht.
Het feit dat er vier tegelijk bezig zijn betekent dat er een hele familie woont intussen.
Dat zijn we sinds enige jaren al gewend aan de beverburcht bij het "Visgat", aan de westelijke kant van Renkum, maar dat deze nieuwe burcht nu door een familie bewoond is, is bij mijn weten nog niet eerder vastgesteld hier. We profiteren hier met z'n allen van de geweldige inzet van Karel Noy (en van zijn fantastische lenzen natuurlijk). Besef hierbij dat bevers alleen te fotograferen zijn bij tij en ontij, dus als iedereen nog op bed ligt of al aan tafel zit voor het avondeten...
Omdat de bevers beter maar niet verstoord moeten worden, laten we u hier digitaal meekijken in onze fantastische Renkumse natuurgebieden.

zondag 23 april 2017

Bevers volop actief in de Jufferswaard

Waar kort voor 10 januari al veel bevervraat was wordt nog steeds geknaagd van jewelste. De dood gereden bever was dus bepaald niet alleen.
Karel Noy's foto's tonen aan dat er meerdere bevers bij elkaar wonen.

Het lijkt er dus op dat er een beverburcht in aanbouw is in de Jufferswaard. 
Ter bescherming van deze burcht is het beter de precieze locatie niet te verklappen. Gelukkig is de plek ontoegankelijk.Karel Noy weet uiteraard precies waar ze zitten en hij wacht ze steeds trefzekerder op met zijn camera

vrijdag 17 maart 2017

Nog steeds bevers actief in de Jufferswaard

Na het drama van 10 januari halen we weer opgelucht adem in de Jufferswaard: er zijn nog steeds bevers actief! Karel Noy heeft er zelfs een bij daglicht kunnen fotograferen. Als je in de Jufferswaard wandelt heb je dus nog steeds kans bevervraat te zien. 's Nachts zwerven deze dieren in feite rond in het hele gebied en waar ze overdag onder de grond zitten krijg je toch niet te zien. Je kunt geluk hebben, zoals Karel vanavond, dat ze zich bij de schemering 's ochtends of 's avonds laten zien. Dat geluk is mij nog nooit beschoren geweest. Maar ik ben ook niet zo'n diehard als Karel om maar te blijven wachten op één en dezelfde plek. Ik vind het altijd geweldig om hun verse knaagwerk te bewonderen. Ongelofelijk wat ze presteren met die tanden! 
Om geen onrust aan te wakkeren heeft Karel me terecht verzocht niet te verklappen waar hij ze gefotografeerd heeft.
We zijn blij dat er nog steeds bevers zijn en dat willen we graag zo houden.

dinsdag 10 januari 2017

Bever van de Jufferswaard doodgereden

Vanochtend zie ik ineens op de Facebookpagina van Karel Noy het vreselijke bericht dat "onze" bever is doodgereden op de N225!
Op Facebook ontstond er onmiddellijk een typische Facebookreactie op dit bericht van Irma van Diepen die het heeft gefotografeerd. Zij heeft Karel gebeld en nog gemeld dat terplekke een lang bloedspoor te zien was. Het is een groot beest. 
Karel belde mij en meldde nog dat hij op dezelfde plek 2 jaar terug een doodgereden das heeft gevonden, daar vlak bij de Broekhorst boerderij/hondenkennel waar de Heelsumse beek onder de N225 doorgaat. In de reacties hieronder zie je dat Linda Noteboom een dode vos meldt.
Het bewijst allemaal dat de onderdoorgang van de beek onder de N225 een aardedonkere constructie is waar zoogdieren niet door kunnen of durven. De doorgang ligt vrijwel geheel onder het wateroppervlak. Viskenners zeggen zelfs dat vissen niet door zo'n lage lange donkere tunnel gaan. Vossen en dassen bijvoorbeeld kunnen zo'n stuk niet onder water zwemmen. Bevers kunnen dat in principe wel, maar blijkbaar klimmen ze toch liever omhoog om over de weg heen te lopen. Waarom worden dat soort doorgangen van levendige natuurbeken onder drukke wegen niet standaard beter aangepast aan de behoeften van de natuur? Of voorzien van een hoog gelegen "balkonrand" zoals nu te zien is bij de nieuwe duiker onder de Bennekomse weg bij Everwijnsgoed, net zo iets als het fietspad onder de spoorlijn bij Ede-Wageningen. Dat ligt hoger dan de rijweg.


De dierenambulance meldt ook nog het volgende:

Het dier is van kop tot staartpunt bijna anderhalve meter lang, en weegt zo'n 30 kg. Aan tanden is duidelijk te zien dat de soort tot de knaagdieren behoort.

Feike Klomp is een artikel voor Hoog en Laag aan het voorbereiden. Ook is de Stichting Renkums Beekdal op de hoogte gesteld en er is contact met de dierenpreparateur Alexander om met Renkums Beekdal te bekijken of het dier opgezet kan worden voor het Infocentrum Renkums Beekdal.

Op Facebook is onmiddellijk een typische Facebookserie van reacties losgekomen: 
David Smit Is ie overleden :,(?
Karel Noy Bedankt over de tip Irma !
Irma van Diepen Uiteraard, jij bent altijd zo betrokken met de Jufferswaard.

Esha Jordaan Wat voor dier is dit Irma?
Esha Jordaan damn wat is ie groot

Lars Eshuis Wat een beest😮
Wat is het er voor eentje?
Lars Eshuis Arm beestje😢
Irma van Diepen Ja  Zal ook een beste klap zijn geweest voor de automobilist

Esha Jordaan Lijkt een bever... klopt dat? ( wel een hele grote bever..)
Esha Jordaan Enig idee hoe oud dat hij was?? Kennelijk was hij een begrip in Renkum... automobilist zou wel een stukke auto hebben...

Wendy van Harten Wow die zie je ook niet elke dag!
Irma van Diepen Gelukkig niet op deze manier


Linda Noteboom Aaaaahwww 😪😪 heb vanmorgen ook nog een dode vos doorgebeld. Stomme auto's!

Een dag later
Een dag later, mede dankzij het engagement van de mensen van de Dierenambulance, de snelle acties van de Stichting Renkums Beekdal en Alexander Bisseling, de dierenpreparateur ter plaatse, is het perspectief duidelijk: er wordt een ontheffingsvergunning aangevraagd om dit beschermde dier te mogen prepareren voor het Infocentrum van het Renkums Beekdal.
Omroep Gelderland en De Gelderlander hebben aandacht besteed aan het ongeval en Hoog en Laag meldt in een kort artikel van Feike Klomp het volgende: