zondag 23 april 2017

Bevers volop actief in de Jufferswaard

Waar kort voor 10 januari al veel bevervraat was wordt nog steeds geknaagd van jewelste. De dood gereden bever was dus bepaald niet alleen.
Karel Noy's foto's tonen aan dat er meerdere bevers bij elkaar wonen.

Het lijkt er dus op dat er een beverburcht in aanbouw is in de Jufferswaard. 
Ter bescherming van deze burcht is het beter de precieze locatie niet te verklappen. Gelukkig is de plek ontoegankelijk.Karel Noy weet uiteraard precies waar ze zitten en hij wacht ze steeds trefzekerder op met zijn camera