vrijdag 28 november 2014

Beverdam in de Jufferswaard heeft weer onderhoud nodig: kom op Bertha

Geinspireerd door Gerrit Riethorst ben ik vanochtend ook bij zonsopgang gaan kijken in het beverdomein in de Jufferswaard. Maar ik heb de bever(s?) nog steeds niet in levende lijve gezien.
Wel is steeds meer bevervraat te zien. Waar Karel Noy de eerste opnamen maakte daar liggen nu al 3 vrij dikke elzen omver. En ik maakte daar in de buurt deze opname van een vraatbegin aan een vrij dikke boom. Die gaat er ook aan.
Dichter bij de monding zie je ook steeds meer omgeknaagde takken van de over de beek hangende wilgen.
En aan de Zuid-West zijde van de grote plas zie je bij de reuzegrote wilgen ook veel vraat aan een dikke half in het water liggende wilg.
Verder viel vanochtend op dat de beverdam aan de Oostzijde, Noordbergzijde, van de Heelsumse beek danig lekt.
Er is daar een deel van de dam weggespoeld en je ziet ook in het hele gebied dat het water weer 'n centimeter of 15 gedaald is. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Bertha dit hersteld heeft. Vergelijk deze foto maar met die van mijn bericht van 16 november.
Hoewel ik ook vandaag weer kersverse vraatsporen heb gezien vraag je je toch af hoe onverstoorbaar die bevers eigenlijk wel niet zijn. Ze worden danig op de proef gesteld. Aan de Westzijde ligt de hele Jufferswaard overhoop en zijn veel struiken en bomen geveld.
Daar zijn draglines en rupsvoertuigen bezig met het opruimen van oorlogstuig en nu is ook aan de Oostzijde een dragline aan de afwatering bezig in het talud van de Rijksweg 225, dus dat ding staat te draaien, daar midden in de Heelsumse beek die daar strak tegen de weg loopt. Normaal worden daar veel jonge wilgentakjes gevreten door de bever(s?). Deze toestand lijkt wel inspirerend te zijn voor de vernielzucht van de bevers. Ze laten zich er althans niet door wegjagen.

donderdag 27 november 2014

Bever gefilmd in de Rosandepolder

Gerrit Riethorst is er in geslaagd een bever op de video te krijgen in de Rosandepolder bij Oosterbeek. De bevers zijn daar bezig dikke bomen om te knagen.
Deze zwom de Rijn over terwijl hij/zij gefilmd werd vanochtend vroeg (27-11-2014)
De lichte kleur van de snuit en de donkere haren deden me even denken aan een overzwemmende Neanderthaler...

See this video on youtube: http://youtu.be/RbDrbh2O-20
Slightly different you may see the beaver swiming via Youtube: http://youtu.be/S7jC1JExfIY

zondag 16 november 2014

Beverdam hersteld en waternivo hoger dan tevoren

Op deze regenachtige dag ben ik toch door de modder gebaggerd, want ik heb de hele week geen tijd gehad om naar de beversporen te kijken.

Toen ik bij de plas kwam zag ik al meteen dat de beverdam hersteld moest zijn want het water stond nog hoger dan vorige week, vóórdat er aan de beverdam "gemorreld" was. En jawel hoor, even vakkundig en onopvallend als de poging tot afbraak is de dam weer hersteld en is zowaar nog hoger dan voorheen, met alle gevolgen voor de waterstand.


Stroomopwaarts van het vishek staat het water zo hoog dat het koeiendammetje bij het moerasje bijna overstroomd is.


Verder stroomopwaarts, waar de beek een scherpe bocht maakt in het moerasje, daar waren de eerste imposante bevervraatsporen door Karel Noy gefotografeerd. Nu legt daar vlakbij nog zo'n dikke boom omver.De voortgang van de werkzaamheden voor de verlegging van de Heelsumse beek maakt dat je vanaf de Melkdam tot aan de Heelsumse beek alleen normaal kunt lopen langs de steenovenruïne en dan over de zomerdijk. Het traject langs de bijgebouwtjes van de oude steenoven is flink "opgeschud". Het tracée loopt tot mijn verrassing niet tussen de N225 en de kleibult, maar steekt de kleidam over tussen de plas en het locomotiefhuisje en loopt dan verder tussen ruïnes van de bijgebouwtjes en de steenoven zelf, over de voormalige droogvelden dus.

zondag 9 november 2014

Er is aan de beverdam "gemorreld" en het waternivo is aan het zakken

De takken zijn uit de beverdam getrokken. Dat is vakkundig en zo onopvallend mogelijk gedaan. De lisdodden en ander plantenmateriaal die door toedoen van de bever daar een dam gevormd hebben zijn nu hun "geraamte" kwijt. Daardoor spoelt het zwakkere plantmateriaal geleidelijk aan weg. De stroomsnelheid is nu veel hoger dan enkele dagen geleden. Toen lekte de dam alleen zoals op de foto in het blogbericht van 19 oktober (klik hiernaast op oktober).
Je ziet ook dat het water met kracht uit de plas kolkt door de duiker, een beetje stroomopwaarts van de beverdam.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat wel goed uitkomt voor de werkzaamheden die o.l.v. het waterschap deze week zijn begonnen voor het omleggen van de Heelsumse beek. Daar is namelijk op sommige plaatsen het weiland nogal drassig geworden door de hoge waterstand en dat is een beetje link voor die zware graafmachines.
In de eerste week is al een traject uitgegraven vanaf het vishek bijna tot voorbij de grote plas. Overal langs het traject en in de wijde omgeving in de Jufferswaard staan paaltjes in de grond geslagen met nummers er op. Als je zo door dat traject loopt dan valt op dat er zandige stukken tussen de kleigrond zitten. Daar zal de omgelegde beek dus beleemd moeten worden om te voorkomen dat het water het geplande eindpunt niet eens bereikt, maar onderweg weg sijpelt. Dat is overigens in het Renkumse een eeuwenoude techniek.
De bever knaagt vrolijk verder en je ziet steeds meer knaagsporen, nu niet alleen meer langs de Heelsumse beek, maar ook al aan de zuidoever van het diepste deel van de grote plas. Het is maar goed dat het een nachtdier is. 's Nachts zwijgen de graafmachines. En als we niet alleen telelenzen, maar ook tele-luisterapparaten hadden konden we 's nachts het geknaag horen en misschien, het is nu volle maan, stilletjes naar de bever sluipen en dit wonder van de natuur aanschouwen... Wie zal de eerste foto maken van "onze" Bertha en misschien ook Bertus Bever?