zondag 4 december 2016

Beversporen op Sinterklaasochtend

Misschien had ik hem vanaf het klaphek van de Noordberg kunnen zien, maar daar merkte ik het nog niet op. Bij nadering van het zgn. Vishek zag ik ineens een flinke beweging in het water van de Heelsumse beek. Ik dacht meteen aan de bever, maar ik zag hem niet... Wat jammer nou!
Het water was nog een beetje troebel en de knaagsporen waren helemaal vers. Overduidelijk: als ik scherper had opgelet, dan had ik hem bezig kunnen zien in de verte. De afgeknabbelde takjes moeten heerlijk zijn geweest op deze prachtige berijpte ochtend in de Jufferswaard.

zaterdag 12 november 2016

Eindelijk weer beveractiviteit in de Jufferswaard

Op 1 november zag ik weer voor het eerst sinds dit voorjaar sporen van beveractiviteit in de Jufferswaard. Een dikke Wilg lag vers afgeknaagd, met de blaadjes nog groen, plat in het moerasje, dicht bij de Rijksweg N225. 
Een keurig glijbaantje daarnaast scheidt de Heelsumse beek van dat moerasje, dicht bij de plek waar ik ook dit voorjaar (zie het blog van april 2016) soortgelijke beversporen vond.
Deze week ben ik nog een keer gaan kijken, maar de toestand is niet veranderd. De bevers zijn dus nu weer elders. Karel Noy heeft wel eens beversporen gezien langs de beek aan de andere kant van de Rijksweg, maar ik kom nooit daar langs de beek. Misschien zijn ze daarheen gegaan. Meer waarschijnlijk lijkt mij dat ze de Rijn op gegaan zijn. Misschien hebben we hier toch te maken met de bevers die hun burcht hebben bij het Visgat, aan de westelijke kant van Renkum, in het Renkums beekdal.

zaterdag 4 juni 2016

Bevers al weer even vertrokken uit de Jufferswaard?

Vandaag ben ik maar weer eens gaan kijken naar de plek waar ik 19 april nog zo veel verse bevervraat heb kunnen zien en fotograferen in de Jufferswaard. Elders in de Jufferswaard vind ik geen beversporen meer. Vorig jaar was er een sleepspoor over het dijkje tussen de oude beekmonding en de grote plas en waren er glijbanen van de bevers in de oude beekmonding. Nu niet.


Aan de vale kleur van de afgeknaagde boom op deze opname kun je zien dat deze vraat minstens enkele weken oud is. Versere vraatsporen, sleepsporen of glijbanen heb ik vandaag niet in de Jufferswaard gevonden.

Zouden er dus op dit moment geen bevers in de Jufferswaard zijn? Misschien is dat nu mede veroorzaakt door de extra hoge waterstand van de Rijn. De beek is ook al overal aan het overstromen. Dus sleepsporen en glijbanen zijn onzichtbaar. 

Bovendien zie je sowieso in de zomerperiode niet veel beversporen. Vorig jaar stelden we op 17 mei al dat de houtvraat sterk verminderd was. Mijn aanname was toen dat ze in de zomer geen hout knagen omdat er dan zo veel ander groen te eten is. 

Dus misschien zijn ze er wel maar zie je ze niet....

dinsdag 19 april 2016

Bevers volop actief in het moeras bij de N225 in de Jufferswaard

In het moeras dicht bij de N225 in de Jufferswaard zijn op 19 juni volop bevervraatsporen te vinden. Elders in de Jufferswaard zie je geen sporen van de bevers.woensdag 9 maart 2016

De bevers blijven actief in de Jufferswaard

Voetpoor van de bever
De hele winter zie je ongeveer hetzelfde beeld van de aanwezigheid van bevers in de Jufferswaard: voetsporen, glijbanen en knaagsporen, vooral langs de Heelsumse beek. 
"Glijbaan" van de bever. Hier een oversteekplaats over een dijkje.
Met zijn staart sleept de bever over de grond,
die gaandeweg steeds meer op een glijbaan gaat lijken
Vooral bovenloops van het vishek bruggetje zie je die sporen, maar ook stroomafwaarts en zelfs langs de oevers van de grote plas.
De knaagsporen vind je altijd temidden van een bomen- en takkenravage. Ze laten als het ware geen boom overeind. Het waterschap heeft over een lang traject wilgenstekken langs de nieuwe beek gepoot.
Een afgeknaagde wilgenstek
Die zijn voor een klein deel afgeknaagd door de bevers.
Je schrikt bijna als je ziet, dat een bever blijkbaar met 'n keer of acht happen zo'n dikke tak heeft doorgeknaagd. Kijk maar er liggen een stuk of acht schilfers, het zijn grote knaagvlakken en weg is de tak.

Maar de meeste afgeschilde en soms uit de grond getrokken stekken zijn door de paarden vernield. Natuurbeheer lijkt me hier een ondankbare taak, die moeilijk is te combineren met de methode van "grote grazers" die eigenlijk alleen het gras kort zouden moeten houden, maar ook andere liefhebberijen hebben blijkbaar. Toch zal er iets van die stekken moeten slagen, anders hebben de bevers over een paar jaar hier niks meer te knagen....