vrijdag 13 maart 2015

Bertha heeft haar Bertus gevonden in de Jufferswaard

's Ochtends om 6 uur zijn die mannen van de Fa. Hofmeier al aan het werk in de Jufferswaard. Ze zijn zeer geïnteresseerd in de natuur en blijken er zelf ook veel van te weten. Toen ze met mensen van de zoogdierenvereniging aan het zoeken waren naar de schuilplaatsen van de bever, hebben ze er verschillende gevonden. Dat zijn dan holen in de oevers van de beek, met de ingang onder water. Dat is niet zo makkelijk te vinden natuurlijk. Maar wel belangrijk natuurlijk als je eerste de oude beek dicht gaat gooien alvorens een nieuwe te graven. En dat zijn ze nu aan het doen.
Ze hebben 'n paar plekken gevonden en ze hebben op een plek bij toenadering ook inderdaad de bevers gezien s'morgens vroeg. TWEE, een grote en een wat kleinere.
We weten niet hoe lang die twee al samen zijn, maar er is een dikke kans dat ze al jonkies hebben of binnenkort gaan krijgen. De normale levenscyclus van de bever is mooi beschreven en uitgebeeld in het boekje van de Zoogdierenvereniging "Bevers in uw buurt", uitgave 2012. Ik kreeg het van Lies van den Broek. Die werkt bij....Bever Sport. 

zaterdag 7 maart 2015

De bever heeft cadeau's gekregen van het Waterschap

Zeer zorgvuldig stelt het Waterschap alles in het werk om de werkzaamheden aan de Heelsumse beek diervriendelijk te laten verlopen. En dat lijkt te lukken wat de bever betreft (en ook wat het zwanentrio betreft zie: ons zwanenblog). Precies waar de "oude" (echte) beverdam door hoogwater van de Rijn was weggespoeld, daar heeft het Waterschap in overleg met de Zoogdierenvereniging een nieuwe "bever"-dam gebouwd. We moeten het Waterschap maar excuseren dat ze dat niet zelf takken hebben geknaagd en die even vakkundig als de bever in de beek hebben gestoken. Ze hebben het gedaan met de "beperkte" middelen die de mens ter beschikking staan...Maar het ziet er heel natuurlijk uit en... het is effectief en vermoedelijk is deze dam ook sterker, want veel zwaarder. Ik denk dat er een bordje bij moet komen die ouders van kinderen en kinderen zelf informeert dat dit een beverdam is die niet mag worden vernield door spelende kinderen.
Waarom ik denk dat het effectief is, dat leid ik af uit de verse knaagsporen die ik dicht bij de nieuwe beverdam zie. Pal achter de dam, aan de Noorbergkant van de beek, daar zijn volgens mij vannacht nog enkele takken omgeknaagd. Zie de foto hiernaast. Verder
drijven overal in de omgeving van de nieuwe dam vers afgeknaagde takken.
Het waterschap en de zoogdierenvereniging hebben zich niet beperkt tot slechts één cadeau aan "onze" Bertha bever. Ze hebben ook langs de beek en zelfs langs de grote plas hopen met takken neergelegd. Waarschijnlijk om de
bever te helpen een burcht te bouwen. Maar ja de bever bepaalt natuurlijk zelf waar ze dat zal gaan doen. Nu zie ik langs de beek goedbedoelde pogingen om de bever te helpen. Bij het visgat heb ik gezien hoe een echte beverburcht eruit ziet. Ik moet zeggen, als je niet op de zaag- of knaagkenmerken let, zijn het aardige pogingen. Benieuwd wat Bertha ervan vindt. De zoogdierenvereniging heeft hier ervaring mee. Ik heb  nog geen sporen van Bertha kunnen vinden bij die "hopen met takken" langs de Heelsumse beek. Maar ja, we weten niet eens of Bertha al wel een partner heeft en aan het bouwen van een burcht toe is. Op de recente foto's van Jan Visser zien we maar één bever (zie vorig blogbericht).