zaterdag 4 juni 2016

Bevers al weer even vertrokken uit de Jufferswaard?

Vandaag ben ik maar weer eens gaan kijken naar de plek waar ik 19 april nog zo veel verse bevervraat heb kunnen zien en fotograferen in de Jufferswaard. Elders in de Jufferswaard vind ik geen beversporen meer. Vorig jaar was er een sleepspoor over het dijkje tussen de oude beekmonding en de grote plas en waren er glijbanen van de bevers in de oude beekmonding. Nu niet.


Aan de vale kleur van de afgeknaagde boom op deze opname kun je zien dat deze vraat minstens enkele weken oud is. Versere vraatsporen, sleepsporen of glijbanen heb ik vandaag niet in de Jufferswaard gevonden.

Zouden er dus op dit moment geen bevers in de Jufferswaard zijn? Misschien is dat nu mede veroorzaakt door de extra hoge waterstand van de Rijn. De beek is ook al overal aan het overstromen. Dus sleepsporen en glijbanen zijn onzichtbaar. 

Bovendien zie je sowieso in de zomerperiode niet veel beversporen. Vorig jaar stelden we op 17 mei al dat de houtvraat sterk verminderd was. Mijn aanname was toen dat ze in de zomer geen hout knagen omdat er dan zo veel ander groen te eten is. 

Dus misschien zijn ze er wel maar zie je ze niet....