zaterdag 25 oktober 2014

Het water is door de beverdam nog verder gestegen in de Heelsumse beek

Het was nog tamelijk mistig vanochtend om 10.00 uur. De plas ligt er stil en rustig bij. De zwarte zwaan zwemt er eenzaam rond, temidden van 'n enkele aalscholver, enkele blauwe reigers, veel wilde eenden, krakeenden en enkele slobeenden.
Het water staat erg hoog, veel hoger dan normaal. Enkele eilandjes zijn geheel overstroomd. Alleen de vegetatie steekt daar nog boven het water uit.
Ook bij het vishek zijn de oevers van de beek overstroomd. Er staat daar een rand water in het weiland.

Frank Klinge, de beheerder van de Jufferswaard namens Staatsbosbeheer had ja gezegd op mijn verzoek of ik met hem mee kon lopen vanochtend. Hij vond de waterstand ook opvallend hoog. We zijn onmiddellijk naar de monding van de beek gelopen, waar de bever een dam aan het bouwen is. Het is wel duidelijk. Er blijft op die dam steeds meer plantenmateriaal hangen en de bever heeft dat op zeer efficiënte wijze mogelijk gemaakt door er afgeknaagde takken kriskras in te leggen. Dat houdt van alles tegen, wat voor een deel door de bever wordt losgetrokken en dan door het water naar de dam wordt afgevoerd. Super efficiënt!
De vraag is wat het waterschap hiervan zal vinden. De Heelsumse beek is namelijk een A-watergang, van wezenlijk belang voor de waterhuishouding in Nederland. En dit is wel een flink obstakel in die watergang. Zie voor hun plannen de website van Renkum Leeft. Anderzijds loopt het allemaal zo'n vaart niet. Het waterschap zal deze dam waarschijnlijk niet gaan doorsteken, want dat zal de rivier zelf wel doen komende winter. Als het rivierwater hoger stijgt dan de beverdam, dan spoelt deze beverdam gewoon weg.
Instinctief maakt een bever zo'n dam, vertelt Frank, om een watergang af te remmen qua stroomsnelheid. Bevers bouwen hun burcht in stilstaand water. Met een dam kun je het water een beetje meer stilstaand maken. Ik denk dan: "Wellicht bepaalt het dier op deze manier ook zoiets als "de rooilijn" voor hun burcht: tot waar komt het water als het flink stijgt? Dus waar blijft het min of meer droog in dat geval?" Wij wisten dat natuurlijk al: bij het watervalletje vlak bij de N225. De bever komt er op deze manier ook achter.
Karel Noy was er ook nog, bij de beverdam. Hij was er natuurlijk al veel eerder. Had de ijsvogel weer gefotografeerd en wist al te melden dat er weer nieuwe bevervraat te zien is voorbij het vishek, verder stroomopwaarts.
Wij daar heen. Inderdaad die gespleten jonge boom die 'n paar dagen geleden al half doorgeknaagd was en daarna gespleten en omgekieperd, die is nu helemaal doorgeknipt. Ja het lijkt wel of die bever dat in een mum van tijd doorknaagt. Er liggen veel spaanders omheen, alsof een houdhakker de spaanders in het rond heeft laten vliegen.
De bast van het in het water liggende deel van de tak is al volledig weggevreten. Daar houden bevers van, lekkere jonge boombast. Yammie-Yammie.
Frank vertelde over bevers dat het meestal jonge vrouwtjes zijn die een nieuw domein opzoeken en gaan pionieren. Via hun geursporen kan daar dan één mannetje bij aansluiten. We hebben hier dus waarschijnlijk te maken met Bertha Bever. Of Bertus er al bij is valt nog te bezien. Dit vrouwtje is mogelijk afkomstig van de bevers die een burcht hebben bij de (niet voor publiek toegankelijke) kleiputten bij de A50, bij de brug en onderaan de Noordberg. 
Hij verzekerde mij dat zij ons op datzelfde moment in de gaten zat te houden, vanuit haar schuilplaats ergens in het moeras daar. Ik vroeg hem of al die bezoekers, en/of de nabije N225, haar toch niet af zullen schrikken om hier te blijven. Frank verwacht niet dat ze daar bang voor is. Hij kent plaatsen in Overijssel waar beverburchten tegen het talud van de weg gebouwd zijn.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten