donderdag 11 juli 2019

Mijn andere blogs

- Het zwart-witte zwanentrio van de Jufferswaard

De beaver deciever werkt prima, maar zijn er nog bevers in de Jufferswaard?

In de Heelsumse beek, waar voorheen verschillende keren een beverdam is gebouwd door de bevers en weer weggehaald door het Waterschap, ligt sinds dit voorjaar een "beaver deciever". Dat is een ca 30 cm. dikke en ca 15 meter lange buis (van PVC, denk ik) onder een door het waterschap gebouwde namaak-"beverdam" op de plek waar de bevers altijd een echte dam bouwden.
Hiernaast zie je de uitlaatzijde van de beaver deciever
Eerder vroeg ik me af of de bevers niet met gemak zou ontdekken hoe ze die buis kunnen verstoppen. Nou, dat ontdekken ze blijkbaar niet want er is niets veranderd sinds dit voorjaar. Die buis is bij de inlaat voorzien van een rij flinke gaten van ca 8 cm doorsnee, waar je het beekwater lekker in ziet stromen. Zo'n rij gaten bovenop die gladde buis, kunnen de bevers blijkbaar niet verstoppen.
Diagonaal van linksonder naar rechtsboven zie je op de foto hiernaast de inlaatkant van de lange beaver decieverbuis. Het is niet een schaduw die je schuin door het beeld ziet lopen, maar het is de buis met gaten (ik zie er 6 op de foto). Het lijkt qua vorm wel een reuze blokfluit, zeg maar.

De bevers bouwden voorheen daar een dam om aan de overkant van de N225 het water wat hoger te hebben rond hun burcht aan de noordzijde van de weg. Staat daar het water dan nu te laag? Ik weet dat niet, want daar mag je niet komen, dus ik ben niet gaan kijken. Ik vermoed dat het wel meevalt, want het water staat overal in de beek nogal hoog. Dat komt omdat op dit moment de hele beek slecht afvoert omdat ie deze tijd vol gegroeid is met prachtige waterplanten: lisdoddes, watermunt, riet, biezen, zwanenbloemen, rolklavers en noem maar op. Dit najaar zal het waterschap de beek waarschijnlijk wel weer gaan schouwen en dan zal het water wel zakken.

MAAR ZIJN ER EIGENLIJK NOG WEL BEVERS IN DE JUFFERSWAARD?
Ik denk het wel, ook al zie je nergens duidelijk verse bevervraat langs de Heelsumse beek. Maar ik heb toch drie aanwijzingen gevonden vandaag die op aanwezigheid van bevers wijzen:
1/ Tot mijn grote verrassing ligt op de plek van de allereerste beverdam (in 2015), nu alweer een lage dam. Ik zag geen vers geknaagde takken, altijd de overtuigende bewijzen dat de dam door bevers is gebouwd. Deze lage dam bestaat vnl. uit bij elkaar gesleepte lisdoddes die daar bovenstrooms volop staan.
2/ Tussen de beek en andere waterplekken zag ik duidelijke moddersporen, nl. tussen de verlegde beek en de kleine plas, tussen de verlegde beek en de oude monding en tussen de oude monding en de grote plas.
3/ aan de Noordbergzijde van de oude monding is recent een flink stuk schors van een wilg af getrokken. Ik ben er dichtbij geweest voor de foto hiernaast en ik zag daar geen sporen van paarden die in principe ook wel een wilg van z'n schors kunnen ontdoen. Er lagen wel enkele verse knaagschilfers, maar het hout van de boom is glad en niet beknaagd.
Het is bekend dat bevers in de zomer niet zo veel takken of bomen afknagen, omdat er immers volop andere vegetatie is die ze eten.

donderdag 7 maart 2019

Het waterschap denkt een oplossing te hebben tegen de beverdam

Vandaag zie ik bij de Gelderlander een filmpje waaruit blijkt dat het Waterschap een oplossing meent te hebben tegen de beverdamperikelen. Dat filmpje staat hier: Beaver Deceiver
Trouw heeft een artikel gewijd aan het filmpje van het waterschap. Dat staat hier
Ik ben benieuwd.
Zou het echt zo zijn dat de bever niet ontdekt dat het begin van een buis maar een klein openingetje is waar je toch takken en modder in kunt stoppen, net als in de rest van de dam...??? Voor het waterschap hoop ik maar dat de bevers mijn blog niet lezen. Ze zouden toch zomaar op het idee gebracht kunnen worden....

maandag 4 juni 2018

Inmiddels 3 bevers doodgereden op dezelfde plek

De afgelopen maand (sinds de eerste op 3 mei) zijn nog 2 bevers van het Renkums Beekdal doodgereden bij het oude gemaaltje onder de N225 bij de (Renkumse) voet van de Wageningse Berg dicht bij Onderlangs en de Grotelaan naar Oranje Nassau's Oord.
De dierenambulance heeft ons dat gemeld en die heeft ons ook gemeld dat onder de N225 een rooster in de beek is gebouwd (tegen vuil in het gemaal natuurlijk), hetgeen verklaart dat bevers ter plaatse alleen over de weg heen het beekdal in zouden kunnen, als ze niet werden doodgereden. Waarschijnlijk is dat laatste helaas zeer effectief gebeurd, want voor zover wij weten waren er 4 bevers bij Aan den Rijn, waar de Molenbeek de Renkumse Benedenwaard in gaat. Nu is daar nog één bever over waarschijnlijk. Omdat bevers echte familiedieren zijn is het niet uitgesloten dat de laatste overlevende nu op zoek gaat naar zijn familieleden en hetzelfde lot tegemoet zal gaan.

Dus heb ik eergisteren (zaterdag 02-06) namens de Pilogroep aan het Waterschap gevraagd: "Wat kunnen we hier tegen doen? Moeten we tot de aanleg van het snelfietspad, volgend jaar, wachten alvorens hier een oplossing voor te kunnen vinden? Nee toch!"
Dit is een lastige vraag voor een Waterschap, want A-watergangen moeten kunnen afwateren, dus het gemaal moet functioneel blijven en je kunt geen grof vuil door een gemaal draaien, want dan gaat het kapot. Met andere woorden, de vuilroosters moeten bij een gemaal in tact blijven. Omdat ik de moeilijkheid van deze vraag begrijp, heb ik alleen dringend kunnen vragen om voor de korte termijn iets slims te bedenken zodat bevers en andere grotere dieren toch het Renkums Beekdal in en uit kunnen.
Paul van Breukelen van het Waterschap Vallei en Veluwe belde meteen op maandagochtend (04-06). Hij gaat z.s.m. kijken wat er op korte termijn gedaan kan worden. Het vuilrooster zit nl. niet tot op de bodem (het gaat immers om drijvend vuil), dus de bevers zouden er wel onderdoor moeten kunnen. Misschien is er iets aan de "terugslagklep" aan te passen, zodat bevers in ieder geval nu al door het water kunnen passeren. Hopelijk lukt dat. 
Daarnaast meldde Paul dat inmiddels definitief besloten is dat er een faunapassage komt daar bij dat historische gemaaltje. Alleen vond de Provincie de voorgestelde oplossing to nu toe nog te duur, zodat nog naar een andere geschikte oplossing wordt gezocht. Het Waterschap weet dus nog niet wanneer precies die faunapassage daar wordt aangelegd.

maandag 21 mei 2018

Weer 2 bevers door gereden

Op 3 mei meldde wijkagent_carlo uit Wageningen dat hij op de N225 "ter hoogte van Wageningen" een aangereden bever had aangetroffen.
Als kritische lezer vroeg ik me af:"Waar "op de N225 ter hoogte van Wageningen" kunnen bevers zijn?" Immers alleen op de grens met Renkum zou dat kunnen, want verder naar het westen ligt de N225 pas weer bij Rhenen dicht bij de rivier.
Navraag leverde inderdaad de bevestiging op: het was "ter hoogte van ONO" (inderdaad nog net in Wageningen).
Toch is dat nieuw, want we hebben nog niet eerder bevers gesignaleerd op de plek waar de Renkumse beek onder de N225 door gaat,  nl. bij het oude pompgemaaltje.
Bij de opening van de mooie bevertentoonstelling in het Infocentrum Renkums Beekdal hoorden we van de Dierenambulance belangrijk nieuws: zij hebben daar inderdaad op die plek, niet 1 maar 2 bevers opgehaald de afgelopen weken! Thijs vertelde dat de mensen van de Dierenambulance dit ook zo opvallend hebben gevonden dat ze zelf zijn gaan zoeken naar de oorzaak. En jawel: onder de N225 staat een rooster in de Renkumse beek, zodat geen enkel dier dikker dan een centimeter of 5 er door kan!
Ik moet dan helaas met enige scepsis denken aan de slogan van het grote project Renkums Beekdal terug aan de natuur, nl.:"Herten aan de Rijn". Natuurlijk gaan herten niet onder door de beek naar de Rijn, maar dieren die dat wel zouden kunnen worden dus tegen gehouden door dat rooster niet weg te halen. Hoe leg je dit uit?

vrijdag 20 april 2018

Beverevenement in voorbereiding

Karel Noy meldde vanavond op zijn Facebook pagina Karel noy Jufferswaard Renkum het volgende:
Vanavond Rondje Jufferswaard gedaan zoeken van de burchten en dammen ook naar sporen van de Bevers werd er gezocht tekst en uitleg van Lambert van Gils ... Helaas geen de Bevers gezien.
Nou, neem maar van me aan dat Karel gelukkig ook het één en ander uit te leggen had. We waren met 9 mensen. We zijn allemaal bezig, met nog enkele anderen, om de beverexpositie voor te bereiden die 12 mei wordt geopend in het Infocentrum Renkums Beekdal

woensdag 4 april 2018

Een deel van de "knaagboom in het ijs" is nu geveld

Er is verder geknaagd aan de boom die we eind februari zo mooi in het ijs zagen staan. Die hoog aangeknaagde tak bungelt er nog steeds en die zal ook nog wel een tijdje zo blijven hangen. tot het volgende hoge water als het aan de bevers ligt, of totdat dezelfde tak helemaal onderaan wordt afgeknaagd, een fluitje van een cent voor bevers.
Grappig is nu dat de zwakste plek van de dikste stam kennelijk te hoog zit om het knaagwerk af te maken. Ze hebben daarentegen wel aan de oeverzijde het veel oudere knaagwerk ververst (zie de lichte vlekken op de dikste stam), maar nog niet zover dat de boom daarop breekt. Wel is de al zwakke plek van februari (zie vorig blog) nu doorgeknakt van de hangende tak, van hieruit gezien rechts aan de boom. En die tak is helemaal kaal gevreten in het water.

Ik ben nog eens gaan kijken naar de plek waar de beverdam is weggehaald in opdracht van de beheerders. Er is daar niets nieuws te bekennen. Wel zie je nu de oudere beversporen wel heel duidelijk nu de vegetatie er nog zo winters bij ligt:
de glijbaan waar de bevers oversteken van de beek het moeras in en
de sloot die de bevers hebben uitgediept om het hout voor de dam uit het taludbosje te slepen tussen het weiland en de weg N225. De dam lag links van die sloot op deze foto. Rechts is de N225.
Ik vrees dat dit bijzondere bosje helemaal zal moeten verdwijnen volgend jaar als daar het snelfietspad van Wageningen naar Arnhem, aan deze kant van de N225, aangelegd wordt. Nu is dit een interssante voedselbron voor de Jufferwaardse bevers die volgens Karel ook aan de overkant van de N225 een burcht hebben in een eilandje in de beek. Misschien kan ik daar binnenkort eens gaan kijken. Het is daar privé terrein.