maandag 26 oktober 2015

De nieuwe beverdam is weggeruimd uit de Heelsumse beek


De nieuwe beverdam is aan de kant gegooid. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar niet de bevers zelf. Mensen dus. Waarschijnlijk door de beheerders van het gebied zelf.
Er was slechts een klein gebied dat extra onder water liep in dit deel van de beek, dus dat kan mijns inziens moeilijk de reden zijn geweest in dit, toch al als moerassig gebied aangelegd, deel van de beek. Verderop, aan de andere kant van het moeras, liep het water immers gewoon weer terug de beek in.  
Het zal wel met de vis te maken hebben, want vissen kunnen niet door of over een beverdam heen. Dit voorjaar zou dat dus een probleem op gaan leveren voor een belangrijk doel van het Heelsumse beek project dat enkele weken geleden is afgesloten, nl.: vis stroomopwaarts in de Heelsumse beek.
Daarnaast lijkt me dat beverdammen in beken sowieso een probleem vormen, waar de waterschappen inmiddels wel dit soort antwoorden op hebben: DE HEELSUMSE BEEK IS EEN A-WATERGANG en dat betekent dat voor de grondwaterstand en de waterafvoer in heel Nederland zulke watergangen ten alle tijde open moeten blijven. Tja en de bever is wel een beschermde diersoort, maar Nederland is een beschermd land, dat voor 2/3 deel alleen kan bestaan bij de gratie van bijzondere zorg voor de grondwaterspiegel en de waterafvoer. En daar zorgen onze waterschappen al meer dan 1000 jaar heel goed voor. 
Het modderdammetje bij de oude monding van de Heelsumse beek is volgens mij eveneens door de beheerders aangelegd en onderhouden. Vandaag zag ik verse modderpakken toegevoegd op dat dammetje en de beek stroomde er (tijdelijk waarschijnlijk) niet door- of overheen. Ik denk dat de beheerder dit doet om de plas op voldoende hoog waterniveau te houden. Bij de buis enkele tientallen meters stroomopwaarts staat de Heelsumse beek immers rechtstreeks in verbinding met de grote plas. Zonder dat modderdammetje zou het water in de plas naar mijn schatting zeker 25 zo niet 35 cm. dalen. 
Wel bewerkelijk om zo (met een modderdammetje dat steeds geleidelijk aan wegspoelt) het waterniveau in de plas te regelen... Ch√Ępeau voor de zorg en inspanning!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten